Radiowa Kasa

Radiowa Kasa "Expressowa Kasa", codziennie od poniedziałku do piątku słuchaj uważnie Radia EXPRESS FM w swoim samochodzie, być może to Ciebie namierzy nasz radiowy Patrol i wręczy 92,30 zł. Aby wziąć udział w zabawie należy mieć naklejkę zamieszczoną na tylnej widocznej części samochodu. 

 

LISTA SKLEPÓW W KTÓRYCH MOŻNA ODEBRAĆ RADIOWE NAKLEJKI:

Auchan:

Tychy, ul. Bielska 107
Mikołów, ul Gliwicka 3

Księgarnia Neumann:
Orzesze ul. Rynek 3
Ornontowice ul. Zwycięstwa 2a
Czerwionka ul. 3 Maja 24
Leszczyny ul. Morcinka 4

Automechanika Kobiór, ul. Rodzinna 13

POK-POL Żory ul. Dworcowa 33a

Sklep spożywczy (Piekarnia) Profaska
44-246 Palowice, ul. Woszczycka 48 oraz ul. Wiejska 60

Piekarnia-Cukiernia Borys, Katowice, ul. Panewnicka 224

"OD NOVA" - Katowice, ul.Grzyśki 15 

Piekarek - Katowice-Panewniki (Osiedle Kokociniec), ul. Krucza 76

Cukiernia & Piekarnia Perełka Ruda Śląska (Nowy Bytom), plac Jana Pawła II 3

EL KRiS SERWIS Tychy, ul. Gajowa

Piekarnia-Cukiernia Katowice - Kostuchna, ul. T. Boya-Żeleńskiego 2

Restauracja CARMEN, Chorzów, ul. Gałeczki 12

 

Regulamin:

1. Organizatorem Konkursu RADIOWA KASA zwanego dalej Konkursem, jest RADIO EXPRESS 92,3 FM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówka 62. Konkurs trwa w terminie od 17 września 2018 do odwołania. 

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia EXPRESS FM. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien odebrać naklejkę konkursową w jednym z punktów wymienionych w załączniku do Regulaminu, nakleić w widocznym miejscu (tylna szyba lub klapa samochodu) na swój samochód osobowy.

4. W konkursie mogą brać udział również osoby posiadające na samochodzie naklejki z poprzednich akcji Radia EXPRESS FM (np. serduszko Radia EXPRESS FM)

5. Konkurs przeprowadzany jest w terenie, w wybranych miejscowościach regionu. Codziennie od poniedziałku do piątku wóz patrolowy Radia EXPRESS FM szuka samochodów z naklejkami I LOVE RADIO EXPRESS. W przypadku zauważenia pojazdu z naklejką, dziennikarz obecny w radiowym pojeździe łączy się na żywo ze studiem wskazując konkretny samochód i wywołując jego kierowcę. Kierowca pojazdu (słuchacz) powinien potwierdzić, że w tym momencie słucha Radia EXPRESS FM używając krótkiego cyklu świateł awaryjnych. Jeżeli kierujący pojazdem potwierdzi słuchanie Radia EXPRESS FM, oba pojazdy (samochód słuchacz i radiowy) zjeżdżają z głównej drogi na najbliższy parking lub do miejsca, które nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku kiedy kierujący nie odpowie na komunikat radiowy, akcja jest kontynuowana w innym miejscu.

6. Kierowcy biorący udział w akcji RADIOWA KASA zobowiązują się do przestrzegania przepisów wynikających z kodeksu ruchu drogowego.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca przeprowadzenia akcji, jej odwołania w danym dniu, odmowy wręczenia nagrody z przyczyn wynikających z regulaminu, a także wyboru konkretnego samochodu i jego kierowcy jako potencjalnego laureata. 

8. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radioexpress.pl oraz w siedzibie Organizatora. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora i będzie dostępny w siedzibie Organizatora.

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.