Regulamin konkursów radiowych

  1. Niniejszy regulamin stosuje się do konkursów Radia Express FM o ile nie opublikowano szczegółowego regulaminu wskazanej akcji konkursowej.
  2. Organizatorem konkursów jest Radio Express 92,3 FM Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Olszówka 62. Nagrody są wskazywane w informacjach konkursowych emitowanych na antenie Radia Express FM.
  3. W konkursach nie mogą brać udział osoby zatrudnione przez organizatora i partnerów konkursów oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  4. Osoba, która została laureatem konkursu może wziąć udział w kolejnym po upływie dwóch miesięcy od wygranej. Ta reguła dotyczy również członków jej najbliższej rodziny, chyba, że organizator zastrzegł inaczej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w trakcie trwania zabawy, bez konieczności podawania powodów.
  6. Wszelkie reklamacje związane z akcjami konkursowymi przyjmuje sekretariat redakcji Radia EXPRESS FM 92,3, ul. Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała, telefon: 33 8222555, mail: [email protected]