Regulamin dodawania ogłoszeń

Agencja Autorska Radia BIELSKO s.c.
Jerzy Handzlik & MEDIA BIELSKO Sp. z o.o. Spółka Cywilna
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 62
tel./fax 33 8114-114, 33 8116 116

email: [email protected]
NIP 547-10-11-247

 

Dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

 1. Radio EXPRESS FM nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i nie jest stroną w transakcjach pomiędzy Użytkownikami,
 2. Radio EXPRESS FM nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność wprowadzanych danych osobowych i teleadresowych,
 3. Radio EXPRESS FM nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży, oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna,
 4. Radio EXPRESS FM bezwzględnie usuwa ogłoszenia, bez zwrotu poniesionych kosztów:
  - dodane przez firmę prowadzącą działalność usługową, w kategorii w kategorii innej niż Usługi
 5. - dodane przez firmę o treści reklamowej (dotyczy tylko ogłoszeń bezpłatnych),
  - reklamujące konkurencyjne serwisy Internetowe,
  - zawierające adresy oraz linki do innych stron internetowych,
  - zawierające treści powszechnie uważane za wulgarne, niezgodne z zasadami etyki, oraz towarzyskie,
  - dodawane częściej niż co 7  dni (dotyczy tylko ogłoszeń bezpłatnych),
  - nie odpowiadające kategorii ogłoszenia
  - dodane do więcej niż jednej kategorii (dotyczy tylko ogłoszeń bezpłatnych),
  - nie zawierających danych kontaktowych,
  - których treść ogłoszenia zawierająca ciągi powtarzających się znaków i cyfr
  - ogłoszenia, które w danych kontaktowych zawierają numery telefonu: 0704 xxx xxx, 0700 xxx xxx, 0300 xxx xxx
 6. - jeżeli treść ogłoszenia jest niezgodna z profilem działalności zleceniodawcy,
 7. - zdjęcia dołączone do ogłoszenia nie mogą zawierać zdjęć innych niż przedmiotowa działalność firmy,
 8. - zdjęcia nie mogą zawierać treści reklamowych, wykraczających poza działalność ogłoszeniodawcy,
 9. - ogłoszeń zawierających plakaty reklamujące imprezy, wydarzenia, loga produkty lub usługi innych firm,
 10. - ogłoszenia, które zawierają konkurencyjne lub niezgodne z polityką radia, treści reklamowe (imprezy bez patronatu radia zawierające loga patronów medialnych konkurencyjnych mediów),
 11. - w dziale Zwierzęta niezgodne z Ustawą o Ochronie Praw Zwierząt zobacz
  - w dziale Zwierzęta, sprzedawanie produktów np. (misek, smyczy), a zwierzę oddawane gratis.
   

Ogłoszeniodawca

 1. Ogłoszeniodawca, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Ogłoszeniodawca, zobowiązuje się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.
 3. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Ogłoszeniodawca ma prawo usunąć swoje ogłoszenie przed terminem (za pomocą linka przesłanego na podany w formularzu adres e-mail).
 5. Ogłoszeniodawca zamieszczając swoje dane w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez Radio EXPRESS FM.
 6. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie adresów e-mail w celach reklamowych.

 7.  

Postanowienia końcowe:

 1. Instytucja finansową odpowiadającą za bezpieczne i rozliczanie płatności jest firma Dotpay
   
 2. „Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
  za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.
 3. Cennik płatności za poszczególne ogłoszenia jest dostępny Tutaj - po wyborze kategorii w której ma pojawić się ogłoszenie.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 5. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na stronie www.radioexpress.pl.
 6. W przypadku zmiany regulaminu Administrator serwisu zastrzega sobie prawo o niepowiadamianiu o tym fakcie użytkowników serwisu.
 7. Administrtor zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wczesniejszego powiedamiania o tym fakcie Użytkowników.
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do redakcji portalu i nie podlega dyskusji.