Konkurs Święta Na Luzie

Regulamin konkursu „Święta na luzie”

1. Organizatorem Konkursu Święta na Luzie zwanego dalej Konkursem, jest Kolorowy Talerz Anna Psota, ul. Grota-Roweckiego 68, 43-100 Tychy, NIP 6462493359 Konkurs trwa w terminie od 12 grudnia 2022 r. do odwołania. 

1a Konkurs odbywa się na antenie radia Express FM, zwanego dalej radiem.

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia EXPRESS FM. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien przygotować swoją popisową potrawę, wykonać zdjęcie i wysłać wraz z przepisem na adres [email protected].

4. Komisja konkursowa wybierze najlepsze propozycji na podstawie walorów estetycznych, pomysłowości i oryginalności. 

5. Nagrodami w konkursie są dwa vouchery o wartości 600 złotych każdy do wykorzystania w ramach oferty cateringu wigilijnego dostępnej na stronie: https://www.kolorowytalerz.pl/wigilia

5a. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na antenie radia i dostaną potwierdzenie drogą mailową. 

6. Radio przekażę informację o zwycięzcach organizatorowi. Odbiór nagrody polega na kontakcie telefonicznym z organizatorem pod numerem 512 550 809 i złożeniu zamówienia. Należy to zrobić do 19 grudnia 2022 r. 

7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie zwraca różnicy w przypadku zamówienia poniżej wartości nagrody. 

8. Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora i radio. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. 

9. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.radioexpress.pl oraz w siedzibie radia. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu. W takim przypadku zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony na stronie internetowej radia i będzie dostępny w siedzibie.

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, jego przebiegu oraz niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator.