Tychy Disco Star

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE
„Tychy Disco Star”

 1. Organizatorem Konkursu jest Tyski Festiwal Disco Polo & Dance.
 2. W ramach Konkursu uczestnicy zgłaszają się do udziału w Selekcji i Głosowaniu, których celem jest wyłonienie co najmniej 2 Laureatów, którzy wystąpią na Tyskim Festiwalu Disco Polo & Dance.
 3. Do konkursu zgłaszać się mogą:
  - Wokaliści i Soliści,
  - Wykonawcy,
  - Zespoły,
  Którzy wykonują muzykę Disco lub Dance, z całej Polski. W szczególnych przypadkach Organizator może dopuścić do Konkursu Uczestników spoza Kraju, bez podawania przyczyny swoich decyzji.
 4. Festiwal składa się z 3 Etapów:
  - Etap Pierwszy: Nadsyłanie zgłoszeń – do 11 Sierpnia 2019,
  - Etap Drugi: Selekcja do 18 Sierpnia 2019
  - Etap Trzeci: Głosowanie od 19 do 23 Sierpnia 2019.
  Ewentualne zmiany terminów poszczególnych etapów ustala Organizator i ogłasza je na oficjalnej stronie www, profilu FB oraz stronie www i Profilu Radia Express.
 5. Etap Pierwszy polega na zbieraniu zgłoszeń Uczestników nadsyłanych drogą elektroniczną (mailową na adres [email protected]) Zgłoszenie powinno zawierać:
  - 2 zdjęcia Uczestnika/ów,
  - 2 piosenki (w formie linka do YT lub plików MP3),
  - krótki opis działalności artystycznej Uczestnika (do 10 zdań),
  - skan lub zdjęcie podpisanego przez Uczestnika regulaminu Konkursu.
 6. Etap Drugi polega na Selekcji spośród nadesłanych zgłoszeń tych Uczestników, na których będą mogli Głosować słuchacze Radia i inni zaproszeni do Głosowania przez Organizatora. Selekcji dokonują przedstawiciele Organizatora bez konieczności podawania przyczyn swojego wyboru.
 7. Etap Trzeci to Głosowanie, w którym słuchacze Radia i inni zaproszeni do Głosowania przez Organizatora, na profilu FaceBook Radia w specjalnie do tego przygotowanym przez Organizatora systemie do Głosowania, wybiorą Laureatów (co najmniej 2), którzy wystąpią na Tyskim Festiwalu Disco Polo & Dance.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie do Organizatora zgłoszenia w sposób przewidziany regulaminem.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru i kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów, bez podawania przyczyn takiego wyboru.
 10. Począwszy od Etapu Pierwszego Uczestnicy, którzy nadesłali w sposób regulaminowy swoje zgłoszenia automatycznie udzielają zgody na dowolne wykorzystanie otrzymanych przez Organizatorów materiałów, w działaniach marketingowych i promocyjnych Konkursu.
 11. Uczestnicy Konkursu w dniu zgłoszenia muszą mieć ukończone 18 lat. Jeśli osoba zainteresowana uczestnictwem nie ma ukończonych 18 lat, może zostać dopuszczona do udziału tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
 12. Laureaci przyjeżdżają na Tyski Festiwal Disco Polo & Dance na koszt własny.
 13. Nagrodą w Konkursie jest udział Laureata w Tyskim Festiwalu Disco Polo & Dance wraz z informacją i promocją jego udziału w kanałach Festiwalu i Radia.
 14. Naruszenie przez Uczestnika postanowień regulaminu spowoduje wykluczenie go z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Decyzja ta nie podlega zaskarżeniu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty opublikowania go na stronach internetowych Organizatora.