Wakacyjny Kod Dostępu Czarnogóra

 1. Organizatorem konkursu „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU” jest Biuro Podróży „TĘCZA” B. Dąbrowska, J. Handzlik Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 22c/6, 43-300 Bielsko-Biała (zwane dalej „Organizatorem”). Wykonawcą konkursu jest Radio EXPRESS 92,3 FM Spółka z o. o. z siedzibą przy ulicy Olszówka 62, 43-309 Bielsko-Biała (zwane dalej „Wykonawcą).
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 lipca 2022 roku i trwa do odwołania.
 3. Nagrodą w konkursie jest voucher dla dwóch osób na tygodniowy, zorganizowany wyjazd do Czarnogóry z Biurem Podróży „TĘCZA”, które jest również fundatorem nagród. Szczegółowy opis wszystkich świadczeń: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program zwiedzania i ubezpieczenie zawarte są w programie wyjazdu /załącznik nr 1 do regulaminu/. Laureat może odebrać Voucher w Biurze Podróży Tęcza na ul. Cechowej 6 w Bielsku-Białej od najbliższego dnia roboczego po wygraniu konkursu lub może złożyć deklarację, o której jest mowa w pkt 7 bez wcześniejszego odbierania Vouchera.
 4. Wyjazd odbywa się w dniach od 3 do 11 września 2022 roku.
 5. Laureat, zdobywca vouchera nie ma możliwości przełożenia wyjazdu na inny termin, bądź wykorzystania vouchera na inną usługę Organizatora.
 6. Możliwość zrealizowania vouchera w określonym wyżej terminie ma tylko i wyłącznie laureat, który uczestniczył bezpośrednio w radiowym rozwiązaniu konkursu wraz ze wskazaną przez siebie osobą towarzysząca. Nie ma możliwości przekazania vouchera innej osobie. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w Biurze Podróży „TĘCZA” oraz w Radiu EXPRESS 92,3 FM Sp. z o. o.
 7. Posiadacz vouchera ma 4 dni robocze, licząc od momentu wygranej, na zadeklarowanie konkretnej osoby towarzyszącej. Laureat może również zadeklarować, że w wyjeździe będzie uczestniczył sam. Deklaracje należy złożyć pisemnie w Biurze Podróży Tęcza ul. Cechowa 6 w Bielsku-Białej w godzinach pracy biura lub przesłać mailem na adres [email protected]. przypadku braku deklaracji w w.w. terminie voucher traci ważność. Laureat ma możliwość odpłatnego zabrania trzeciej osoby, jedynie w przypadku dostępności wolnych miejsc.
 8. W udokumentowanym przypadku losowym dotyczącym osoby towarzyszącej, Laureat ma możliwość wskazania innej osoby towarzyszącej, która będzie uczestnikiem wyjazdu, niepóźniej niż 7 dni przed wyjazdem. W przypadku jakiejkolwiek losowej niedyspozycji samego Laureata voucher również nie może być przekazany innej osobie. W takim przypadku traci ważność i moc.
 9. Przebieg konkursu w cyklu tygodniowym:
  • a) w każdym kalendarzowym tygodniu (od 18 lipca) Wykonawca wyłania dwie pary Laureatów (pierwszy Laureat wyłaniany w środę, drugi w piątek)
  • b) aby zdobyć voucher i zostać Laureatem konkursu należy we wskazanym przez Organizatora momencie zadzwonić na numer antenowy 327226666 i podać unikalny, sześciocyfrowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU”
  • c) dany „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU” jest podawany na antenie Radia EXPRESS 92,3 FM w trzech częściach (po dwie cyfry), w określonych odstępach czasowych:
   • - w każdy poniedziałek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje dwie pierwsze cyfry (pierwszą i drugą) danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
   • - w każdy wtorek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje kolejne cyfry (trzecią i czwartą) danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
   • - w każdą środę między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje dwie ostatnie cyfry (piątą i szóstą) danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
   • - w każdą środę między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo, w czasie kiedy znane, opublikowane są już ostatnie cyfry (piąta i szósta) „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU” Organizator ogłasza moment, w którym każdy może wybrać numer 327226666 i podać w całości unikalny, sześciocyfrowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU”. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod wyżej wskazany numer telefonu Wykonawcy i poda prawidłowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU” otrzymuje imienny voucher na tygodniowy wyjazd do Czarnogóry, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą,
   • - w każdą środę, w momencie wyłonienia pierwszego laureata w danym kalendarzowym tygodniu Wykonawca podaje na antenie radia początek (pierwszą i drugą cyfrę) kolejnego sześciocyfrowego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”, który wyłoni drugiego Laureata w tym samym tygodniu
   • - w każdy czwartek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje kolejne cyfry (trzecią i czwartą) danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
   • - w każdy piątek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo Wykonawca podaje dwie ostatnie cyfry (piątą i szóstą) danego „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU”,
   • - w programie porannym między 5:30 a 10:00, w ramach "Bonusu dla rannych ptaszków", powtarzana jest część Wakacyjnego Kodu Dostępu, która premierowo podana była dnia poprzedniego. Powtarzane są 1 i 2 oraz 3 i 4 cyfra,
   • - w każdy piątek między godziną 10:00 a 16:00 w programie na żywo, w czasie kiedy znane, opublikowane są już ostatnie cyfry (piąta i szósta) „WAKACYJNEGO KODU DOSTĘPU” Organizator ogłasza moment, w którym każdy może wybrać numer 327226666 i podać w całości unikalny, sześciocyfrowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU”. Pierwsza osoba, która dodzwoni się pod wyżej wskazany numer telefonu Wykonawcy i poda prawidłowy „WAKACYJNY KOD DOSTĘPU” otrzymuje imienny voucher na tygodniowy wyjazd do Czarnogóry, opisany w załączniku nr 1, wraz z osobą towarzyszącą,
 10. Swoim uczestnictwem w konkursie Laureat automatycznie deklaruje własną dyspozycje czasową w okresie trwania wyjazdu.
 11. Laureat jest zobligowany do załatwienia formalności związanych z wyjazdem z Organizatorem konkursu, nie później niż do 4 dni roboczych od wygraniu vouchera. W tym celu z każdym laureatem zostanie nawiązany kontakt telefoniczny.
 12. Dana osoba, dana rodzina może zostać ogłoszona Laureatem tylko raz. Osoby, rodziny które wygrały voucher w Radiu EXPRESS 92,3 FM, nie mogą brać udziału w tym samym konkursie, którego Wykonawcą jest Radio BIELSKO Sp. z o. o.
 13. W konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.


Załącznik nr 1 - Program i zasady wyjazdu - kliknij aby pobrać